Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

Ejerlauget Lille Nygade Horsens

Indkaldelse til Ekstra-ordinær generalforsamling i Ejerlauget Lille Nygade, Horsens

Onsdag den 4 maj 2022 kl. 18.30 i Fælleshuset Lejerbo, Houmannsgade 46G 1.sal, Horsens

  1. Valg af dirigent og evt. referant

  2. Forslag fra medlemmerne 

    Vedtægternes §20 der tilføjes følgende punkt.
    "Kan der på en generalforsamling ikke vælges en fuldtallig bestyrelse eller kommer bestyrelsen i henhold til nuværende vedtægt under det anførte antal uden mulighed for indkaldelse af supplanter, eller fratræder administrator - kan ledelsen af lauget i enhver henseende varetages af et bestyrelsesmedlem og af administrator eller to bestyrelsesmedlemmer i foreningen - indtil der igen kan vælges en bestyrelse og administrator på en generalforsamling.    
     Andre forslag(Ingen indkomne)
  3.  Evt.

Afslutning!


Efter endt generalforsamling er ejerlauget traditionen tro vært med et par stykker smørebrød, øl og vand.


Med venlig hilsen
Ejerlauget Lille Nygade


Venligst meld tilbage - hvorvidt i deltager eller ej -til Sv.E. Rod. Lille Amerika 36, 8600 Silkeborg - Senest den 27.04.2022 gerne til denne mail

© Copyright 2025 Jim Heller Damgaard - All Rights Reserved