Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

Ejerlauget Lille Nygade Horsens

Bestyrelsens beretning for 2021

Ejerlauget Lille Nygade kom igen igennem et driftsmæssigt fornuftigt år, og igen har vi vurderet, at der ikke er grund til at sætte indbetalingerne op i det kommende år.

Vi har fortsat et rimeligt pænt og brugbart grønt område, som vi kan glæde os over – men, der er også udfordringer.
Ikke alene har vi haft et par år med delvis nedlukning grundet Corona – men vi har i høj grad også fortsat udfordringer med at få medlemmerne til at deltage – i bestyrelsen, til generalforsamlingen, som suppleanter, etc.
Vi har tidligere informeret herom – og bedt om opbakning fra medlemmerne.

For at sikre foreningen bedst muligt – må vi se os om efter muligheder.

Vi har det seneste halve år specielt haft fokus på, hvordan vi – både kan sikre området – men i høj grad også binde det sammen med vore naboer.

Der er stadig enkelte medlemmer, som vi stort set altid skal kæmpe med for at få betalinger fra – men også her synes der forbedringer.

Alt i alt har det for Ejerlauget Lille Nygade været et pænt år – og vi håber dette fortsætter. Det er jo i alle ejernes interesse, at det hele bevæger sig i den bedste retning – både for at kunne tilbyde ejere og derigennem også lejere et godt og brugbart område – husk altid, værdien af jeres ejendomme følger områdets standard.

Husk også – at områdets ordensregler er en pligtig del af eventuelle lejekontrakter – så det er vigtigt for alle, at disse altid udleveres til lejere. 

© Copyright 2025 Jim Heller Damgaard - All Rights Reserved