Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

Ejerlauget Lille Nygade Horsens

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerlauget Lille Nygade, Horsens

Onsdag den 4 maj 2022 kl. 17.00 i Fælleshuset Lejerbo, Houmannsgade 46G 1.sal, Horsens

Dagsorden:

Velkomst

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2021

 3. Forslag fra medlemmerne

  Vedtægternes §20 der tilføjes følgende punkt.
  "Kan der på en generalforsamling ikke vælges en fuldtallig bestyrelse eller kommer bestyrelsen i henhold til nuværende vedtægt under det anførte antal uden mulighed for indkaldelse af supplanter, eller fratræder administrator - kan ledelsen af lauget i enhver henseende varetages af et bestyrelsesmedlem og af administrator eller to bestyrelsesmedlemmer i foreningen - indtil der igen kan vælges en bestyrelse og administrator på en generalforsamling.
          Andre forslag(Ingen indkomne)
   
 4. Forelæggelse af regnskab med revisorpåtegning

 5. Forlæggelse af budget for 2022

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  formand Jim Heller Damgaard - modtager genvalg
  bestyrelsesmedlem Leif Pedersen - modtager genvalg
  bestyrelsesmedlem Else Rasmussen - modtager genvalg
  Kom med forslag
 7. Nyvalg af to suppleanter
  Kom med forslag
 8. Valg af administrator Sv. E. Rod - modtager genvalg

 9. Valg af foreningsvalgt revisor

 10. Evt.


Afslutning!


Efter endt generalforsamling er ejerlauget traditionen tro vært med et par stykker smørebrød, øl og vand.


Med venlig hilsen
Ejerlauget Lille Nygade


Venligst meld tilbage - hvorvidt i deltager eller ej -til Sv.E. Rod. Lille Amerika 36, 8600 Silkeborg - Senest den 27.04.2022 gerne til denne mail

© Copyright 2025 Jim Heller Damgaard - All Rights Reserved